YouTube
Zgłoś Swoją
nieruchomość

Volkswagen Jetta

Opis pojazdu

Rok produkcji 2012
Pojemność 1,4
Paliwo Benzyna
Moc 122 KM
Nadwozie Sedan
Liczba miejsc 5

Toyota Auris

Opis pojazdu

Rok produkcji 2015
Pojemność 1,6
Paliwo Benzyna
Moc 135 KM
Nadwozie Kombi
Liczba miejsc 5

§1. BHRent w Gdańsku wynajmuje samochody osobowe osobom, które spełniają warunki: – ukończony 21 rok życia – dowód osobisty (paszport jeśli osoba nie mieszka na terenie PL) – prawo jazdy (kat. B)

 

§2. W ramach jednodobowej stawki opłaty, najmujący może przejechać samochodem osobowym 400 km. W przypadku gdy najemca przekroczy wyznaczony limit, zobowiązany jest do uiszczenia dodatkowej opłaty w wysokości 15 groszy za każdy przejechany kilometr w przypadku samochodów osobowych.

 

§3. Najemca zobowiązany jest uiścić kwotę najmu z góry za okres trwania umowy wynajmu, w przypadku zwrotu auta przed końcem umowy, BHRent nie zwraca nadpłaconej kwoty za wynajmowany samochód. Regulamin wynajmu, wypożyczalnia samochodów Gdańsk.

 

§4. Wyjazd poza granice RP może nastąpić tylko za pisemna zgodą BHRent.

 

§5. Wypożyczany pojazd nie może być podnajmowany (użyczany) osobom nie zgłoszonym w umowie z BHRent, jeśli natomiast tak się stanie Najemca odpowiada materialnie i prawnie za wszystkie straty i szkody powstałe w tym czasie.

 

§6. W przypadku uszkodzenia samochodu uniemożliwiającego jego samodzielne poruszanie się (kolizja drogowa, uszkodzenie mechaniczne) lub kradzież, Najemca zobowiązany jest do niezwłocznego kontaktu telefonicznego z BHRent.

 

§7. Najemca odpowiada materialnie za straty lub szkody powstałe z jego winy lub zaniedbania.

 

§8. W przypadku ewidentnej winy najemcy (np. jazda w stanie nietrzeźwym, nie zachowanie ostrożności, kolizja, brawura) okres naprawy traktowany będzie jako kontynuacja umowy najmu wraz z wszelkimi konsekwencjami finansowymi oraz prawnymi.

 

§9.BHRent nie odpowiada za straty materialne powstałe w wyniku nie dotarcia wypożyczanym samochodem do celu podróży z powodów awarii, kolizji itp. W przypadku awarii samochodu niezależnej od Najemcy BHRent podstawi zastępczy samochód na terenie RP w ciągu 24 godzin od momentu zgłoszenia telefonicznego.

 

§10.BHRent nie odpowiada za wykroczenia drogowe popełnione przez Najemcę (mandaty karne, zdjęcia z fotoradarów).

 

§11.BHRent nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy przewożone lub pozostawione w samochodzie.

 

§12. Przekroczenie terminu umowy i nie powiadomienie przedstawiciela BHRent o zamiarze wydłużenia okresu wypożyczenia upoważnia firmę do powiadomienia Policji o kradzieży pojazdu oraz podwyższenia stawki wynajmu o 150% za każdą dodatkową dobę samowolnego użytkowania przedmiotu wynajmu.

 

§13. Samochód winien być pozostawiony na okres nocy w miejscu widocznym oświetlonym (np. parking strzeżony).

 

§14. BHRent wynajmuje do eksploatacji najemcy sprawny technicznie, czysty (wewnątrz i na zewnątrz) oraz ubezpieczony w OC/NW samochód.

 

§15. BHRent oferuje dodatkowe ubezpieczenie AC płatne dodatkowo 30 zł doba, w przypadku dokupienia §7 nie dotyczy.

 

§16. Podczas okresu najmu, najemca zobowiązany jest do przestrzegania podstawowych zasad eksploatacji pojazdu tj. kontroli stanu poziomu oleju w silniku, stanu powietrza w ogumieniu itp. W przypadku stwierdzenia braków, które mogą spowodować uszkodzenie przedmiotu najmu, najemca zobowiązany jest uzupełnić zauważone braki.

 

§17. Najemca zwraca samochód w terminie z góry ustalonym, bez uszkodzeń, czysty i odpowiada materialnie za brakujące części oraz ponosi koszt umycia samochodu (50,00 zł jeśli oddawany samochód jest brudny a wypożyczył czysty).

 

§18. W przypadku gdy pojazd zostanie zwrócony bez dokumentów (dowód rejestracyjny, polisa OC) lub kluczyka BHRent obciąży Najemcę następującymi kosztami: a) 800 zł za zgubienie dokumentów, b) 300 zł za zgubienie kluczyka.

 

§19. BHRent uwzględnia do ewentualnych rozliczeń z tytułu drobnych i koniecznych napraw samochodu, po uprzedniej konsultacji, tylko rachunki imienne lub faktury wystawione przez warsztaty samochodowe.

 

§20. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego. wypozyczalnia samochodow gdansk – regulamin wynajmu

 

§21. Najemca oświadcza, że wyraża zgodę na automatyczne przetwarzanie jego danych osobowych przekazanych do Wypożyczalni samochodów BHRent i zgadza się na ich przetwarzanie zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 (Dz.U. Nr 133 poz.:883) w celach marketingowych. NAJEMCA oświadcza, że został poinformowany o braku ustawowego obowiązku podania danych osobowych oraz o prawie wglądu do swoich danych osobowych.